W tej bezprecedensowej chwili bardziej niż kiedykolwiek doceniamy współpracę w zakresie sprzątania pomieszczeń sanitarnych, ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń biurowych czy pomieszczeń socjalnych.


 Jako dodatkowy środek ochrony przed pandemią koronawirusa (COVID-19), przygotowaliśmy przewodnik techniczny, aby odpowiedzieć na ewentualne pytania dotyczące odkażania sprzętu poprzez czyszczenie i dezynfekcję. Zalecenia te są przeznaczone dla wszystkich użytkowników sprzętu komunikacyjnego i informatycznego.


    Udostępnij ten przewodnik znajomym i współpracownikom!

sprzatanie przemyslowe dezynfekcja 1
sprzątanie pomieszczeń przemysłowych Zabrze, Gliwice, Katowice


Ogólne zalecenia dotyczące dezynfekcji i czyszczenia sprzętu komunikacyjnego i informatycznego w odpowiedzi na pandemię koronawirusa (COVID-19)

Jako środek zapobiegający rozprzestrzenianiu się koronawirusa (COVID-19), podaje się zalecenia dotyczące czyszczenia i dezynfekcji używanego sprzętu technicznego. Zgodnie z zaleceniami organów ochrony zdrowia, usunięcie zarazków, brudu i zanieczyszczeń z powierzchni zmniejsza ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa. Stosowanie chemicznych środków dezynfekujących może zabić zarazki pozostające na powierzchni po czyszczeniu, co dodatkowo zmniejsza ryzyko rozprzestrzeniania się infekcji.
Dezynfekcja najczęściej używanego sprzętu jest niezbędna do zapewnienia ochrony pracowników podczas pracy. Sprzęt należy czyścić / dezynfekować, zwłaszcza gdy jest używany przez kilku pracowników, na kilka zmian.

Cykliczność czyszczenia / dezynfekcji:
CODZIENNIE , przed rozpoczęciem pracy i / lub kiedykolwiek uznasz to za konieczne.

Ogólne metody czyszczenia:
• Dla własnego bezpieczeństwa zabrania się stosowania jakichkolwiek roztworów / substancji na załączonych urządzeniach;
• Przed rozpoczęciem czyszczenia upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i / lub odłączone od zasilania;
• Nanieś roztwór wodny z detergentem na miękką, niestrzępiącą się szmatkę, wytrzyj powierzchnie sprzętu, a następnie użyj sztywnej, niemetalowej szczotki z krótkimi szczoteczkami, aby usunąć cały brud z urządzenia;
• Użyj chłonnej szmatki, aby usunąć roztwór i osuszyć urządzenie; unikaj ściernych ściereczek, ręczników, ręczników papierowych lub innych podobnych przedmiotów;
• Nie pozwól, aby wilgoć dostała się do szczelin;
• Upewnij się, że w wąskich przestrzeniach sprzętu nie pozostało żadne zabrudzenie oraz resztki ściereczki, używając pałeczek z bawełnianymi główkami;
• Nigdy nie rozpylać roztworu bezpośrednio na sprzęt;
• Nigdy nie czyść ekranu za pomocą substancji zawierającej aceton.

Dezynfekcja:
• Po wyczyszczeniu sprzęt powinien być zdezynfekowany poprzez przetarcie go alkoholem izopropylowym lub innym roztworem na bazie alkoholu o stężeniu co najmniej 70%;
• Roztwory na bazie alkoholu / alkoholu nie powinny być nigdy nakładane bezpośrednio na urządzenie, ale na szmatkę, która jest następnie używana do wycierania sprzętu;
• Wpływ niektórych chemikaliów i ich oparów może mieć szkodliwy wpływ na tworzywa sztuczne i płyty metalowe;
• Do czyszczenia lub dezynfekcji urządzenia nie wolno używać wybielaczy, rozpuszczalników, środków do mycia okien lub domowych środków czyszczących, środków ściernych, nadtlenku wodoru ani środków w sprayu rozpylanych bezpośrednio na sprzęt;
• Nigdy nie rozpylaj środka czyszczącego bezpośrednio na ekran, ponieważ może on wniknąć do wnętrza ekranu i go uszkodzić;
• Zalecamy przeczytanie ostrzeżeń umieszczonych na używanym produkcie do czyszczenia / dezynfekcji.


Czyszczenie ściereczki:
• Ściereczkę polerską umyć ręcznie w wodzie z płynem do mycia naczyń;
• Dobrze wypłucz szmatkę;
• Pozostaw szmatkę do wyschnięcia na co najmniej 24 godziny.

Wykaż zalecanych środków czyszczących znajdziesz na stronie: https://www.politykazdrowotna.com/57179,koronawirus-srodki-do-dezynfekcji-gis-radzi-ktore-wybierac

Oceń post
Zadzwoń Teraz ! Szybki Kontakt